|Obres transfORmació i Alquímia (2016-2020)

Transformació – Ouroboros

transfORmacioouroboros

180x130cm

Tècnica mixta i pa d’or damunt fusta. (2 peces)

Transformació fruit

transformaciofruit

20 cm de diàmetre

Tècnica mixta (pintura acrílica, tintes de colors, i pa d’or) baix relleu damunt fusta.

Transformació llavor

transformaciollavor

20 cm de diàmetre

Tècnica mixta (pintura acrílica, tintes de colors, i pa d’or) baix relleu damunt fusta.

Transformació flor

transformacioflor

20 cm de diàmetre

Tècnica mixta (pintura acrílica, tintes de colors, i pa d’or) baix relleu damunt fusta.

12